Podstawowe ulgi podatkowe

Ulgi przysługują głównie na dzieci, na które podatnik lub jego partner(ka) otrzymywał(li) zasiłek rodzinny (Familienbeihilfe).

Mehrkindzuschlag – dodatek dla rodzin wielodzietnych, które mają więcej niż 3 dzieci. Na każde dziecko, na które jest pobierany zasiłek, można uzyskać dodatkowo 36,4 euro miesięcznie. Dodatek ten zależy od dochodu (nie może przekroczyć 55 000 euro).

Kinderfreibetrag – na dziecko, na które przez co najmniej 6 miesięcy był pobierany zasiłek, można odliczyć rocznie 220 euro.

Kinderbetreuungsgeld – odliczenie na opiekę na dziecko do 2300 euro rocznie. Przysługuje gdy przez co najmniej 6 miesięcy był  pobierany zasiłek, dziecko nie ukończyło 10 lat lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 16 lat, koszty opieki w przedszkolu, internacie.

Kinderabsetzbetrag (KAB) – jest wypłacany razem z zasiłkiem, kwota: 50,9 euro/miesiąc.

Werbungskosten – każdemu podatnikowi przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w kwocie 132 euro. Kosztów tych nie trzeba udowadniać. Podatnik może zrezygnować z ryczałtowych kosztów i zdeklarować faktyczne koszty, potwierdzając je poprzez przedstawienie rachunków i faktur.

Pendlerpauschale – ryczałtowe koszty dla dojeżdżających – dojazd z miejsca zamieszkania w Austrii do miejsca pracy ponad 20 km – pokwitowania za paliwo, bilety za przejazdy.

Arbeitsmittel – narzędzia pracy – narzędzia niezbędne dla wykonywanego zajęcia w Austrii i specjalnie zakupione w celu podjęcia pracy w Austrii.

Kosten für doppelte Haushaltsführung und Familienheimfahrten – koszty podwójnego gospodarstwa (do 2200 euro rocznie) i podróży do stałego miejsca zamieszkania, a więc: płacony w Austrii czynsz (do 2200 euro rocznie) oraz koszty podróży do stałego miejsca zamieszkania w Polsce (obowiązuje ryczałtowa stawka). Przy przejazdach do rodziny (Familienheimfahrten – do 2100 euro rocznie) są brane pod uwagę tygodniowe przejazdy (przy małżeństwach) lub miesięczne (przy osobach samotnych). Potrzebne są pokwitowania: bilety, rachunki za paliwo. Osoby samotne, żeby odliczyć doppelte haushalt- muszą posiadać własne mieszkanie!

W celu zastosowania ulgi, pracodawca powinien przesłać właściwemu urzędowi skarbowemu na początku oddelegowania danej osoby do Austrii oraz z początkiem każdego kolejnego roku kalendarzowego pisemne oświadczenie, wskazujące pracowników, których będzie dotyczyć preferencyjne opodatkowanie.